לוגו – ׳אמירה לשבת׳

עיצוב לוגו עבור ׳אמירה לשבת׳.

פרויקט דומה